Brush Up Your English Speaking and Listening Skills

21.2.-2.5.2018, verkossa


Aika
21.2.-2.5.2018, ver­kos­sa
Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na, jota var­ten tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on in­ter­net-yh­teys, kuu­lok­keet/kai­u­tin ja mik­ro­fo­ni.

Verk­ko­ta­paa­mi­set
Nel­jä 45 mi­nuu­tin verk­ko­ta­paa­mis­ta. Osal­lis­tu­jat va­lit­se­vat it­sel­leen so­pi­van kel­lo­ajan jo­kai­ses­ta alla ole­vas­ta päi­väs­tä.
ke 14.3. klo 18.45-19.30 tai klo 19.30-20.15
ke 28.3. klo 18.45-19.30 tai klo 19.30-20.15
ke 11.4. klo 18.45-19.30 tai klo 19.30-20.15
ke 25.4. klo 18.45- 19.30 tai klo 19.30-20.15

Kou­lut­ta­ja MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Koh­de­ryh­mä
Hen­ki­löt, jot­ka ha­lu­a­vat pa­ran­taa sel­viy­ty­mis­tään su­ju­val­la eng­lan­nin kie­lel­lä arki­e­lä­män ti­lan­teis­sa. Kie­li­tai­to­taso A2-B1. Kat­so eu­roop­pa­lai­nen kie­li­tai­to­taso­ku­vaus.  Mak­si­mi­ssaan 16 osal­lis­tu­jaa.

Si­säl­tö

Hin­ta 115 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 13.2.2018 men­nes­sä

Asi­an­tun­ti­ja­työn ke­hit­tä­mi­nen20186.12.2015