Kielikurssit kesällä 2018

Eri­ta­soi­sia ja -pi­tui­sia kie­li­kurs­se­ja ke­säl­lä 2018 seu­raa­vis­ta kie­lis­tä:

Kurs­se­ja jär­jes­te­tään sekä päi­vä– että iltakurs­sei­na Kuo­pi­os­sa ja Ii­sal­mes­sa.

Tar­kem­mat tie­dot kurs­seis­ta maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä net­ti­si­vuil­lam­me.

Kie­let201810.12.2015