Keskustellaan viittoen -intensiivinen viikonloppukurssi

20.-21.4.2018, Kuopio

Aika 20.-21.4.2018, pe 17.00-20.15, la 10.00-15.00, Kuo­pio

Koh­de­ryh­mä

Kurs­sil­le voi­vat osal­lis­tua kaik­ki, joil­la on ai­em­paa taus­taa tuki­viit­to­mis­ta tai jot­ka ovat osal­lis­tu­nut Kesä­yli­o­pis­ton tai mui­den ta­ho­jen jär­jes­tä­mil­le tuki­viit­to­ma­kurs­sil­le. Kurs­sil­la har­joi­tel­laan ar­keen liit­ty­vää kes­kus­te­lua ja viit­to­mis­toa osal­lis­tu­jien toi­veet huo­mi­oi­den. Enin­tään 10 osal­lis­tu­jaa.

Kou­lut­ta­ja viit­to­ma­kie­len ja puhe­vam­mais­ten tulk­ki Jen­ni Vauh­ko­nen

Jen­ni Vauh­ko­nen

Si­säl­löt

Hin­ta 84 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 9.4.2018 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015