Ubicast - oppitunteja streamina ja tallenteina

31.3.2020, verkko

Iso­vers­taan mak­su­ton tie­to­isku: Ubi­cast – oppi­tun­te­ja stre­a­mi­na ja tal­len­tei­na

Aika Ti 31.3. klo 15-16

Ubi­cast vi­de­o­kir­jas­to­pal­ve­lul­la vi­de­oi­ta voi­daan ja­kaa Mood­les­sa, int­ra­ne­tis­sa ja in­ter­ne­tis­sä. Se toi­mii myös vi­de­o­kir­jas­to­na, jon­ne voi­daan tal­len­taa omia lu­en­to­ja loo­gi­ses­ti or­ga­ni­soi­tu­na. Ubi­cast-työ­kalu on py­sy­väs­ti asen­net­tu Snell­ma­nE­DU-mood­leen.

Oppi­tun­ti-tal­len­nuk­ses­ta myös Kun­te­ko-pal­kin­to Kuo­pi­oon, lue li­sää>>

Kou­lut­ta­ja Oh­jel­mis­to­a­si­an­tun­ti­ja Mik­ko Hai­ko­nen, Me­di­a­mais­te­rit Oy

Il­moit­tau­tu­mi­set 24.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Kas­va­tus- ja ope­tus­alan täy­den­nys­kou­lu­tus20206.12.2015