Etsi ja selaa koulutuksia

Pää­set tu­tus­tu­maan mah­dol­li­suuk­siin op­pia se­lai­le­mal­la tar­jon­taa aika- ja aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä klik­kaa­mal­la täs­tä.
Voit myös ha­kea tu­le­via kou­lu­tuk­sia sana­haul­la.

www.snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi

asi­a­kas­pal­ve­lu@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi
puh. 044 746 2840 (ma-pe klo 9-15)

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le202010.12.2015