Miten menestyä tulevaisuudessa esimiehenä?

22.4.2020, Kuopio

Esimies – onnistu muutoksessa!

Sisältö

Toi­min­nan jat­ku­va ke­hit­tä­mi­nen esi­mie­hen sil­min

Mitä or­ga­ni­saa­ti­os­sa ta­voi­tel­laan?

Mitä voi saa­da ai­kai­sek­si?

Ke­hit­tä­mi­sen tar­pei­ta

Toi­men­pi­tei­tä ja seu­ran­ta

Kouluttaja

Jark­ko Koi­vu­nie­mi

Jark­ko Koi­vu­nie­mi MBA, ke­hit­tä­mi­sen asi­an­tun­ti­ja. Jark­ko on val­men­ta­nut esi­mie­hiä ja toi­mi­nut itse esi­mie­he­nä yli 20 vuot­ta.

Kohderyhmä

Esi­mie­het ja joh­ta­jat yk­si­tyi­sel­lä ja jul­ki­sel­la seko­to­ril­la

Aika

ke 22.4.2020 klo 9-16, Kuo­pio

Hinta

140 €

Ilmoittautumiset

7.4.2020

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton täy­den­nys­kou­lu­tus esi­mie­hil­le202010.12.2015