Palvelussuhteen päättäminen työntekijästä johtuvista syistä

5.11.2020, verkko

Palvelussuhteen irtisanomisen syynä voivat olla työtekijästä johtuvat syyt. Syyn on oltava asiallinen ja painava. Irtisanomisprosessissa on noudatettava laissa määritettyjä menettelytapoja.

Sisältö
Kouluttaja

HTT Mer­vi Par­vi­ai­nen

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu esi­mie­hil­le ja muil­le rek­ry­toin­ti­pro­ses­siin osal­lis­tu­vil­le. Kou­lu­tus so­vel­tuu sekä jul­ki­sel­la että yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la työs­ken­te­le­vil­le.

Aika

to 5.11. 2020 klo 13-15.30, verk­ko

Hinta

105 e

Ilmoittautumiset

27.10.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Esi­mies­kou­lu­tuk­set202010.12.2015