Asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö muuttuu

As­bes­ti­lain­sää­dän­tö uu­dis­tuu vuo­den 2016 alus­sa ja as­bes­ti­töi­hin on tu­los­sa mer­kit­tä­viä muu­tok­sia.

Uusi lain­sää­dän­tö vai­kut­taa esi­mer­kik­si:

  1. as­bes­ti­kar­toi­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen,
  2. as­bes­ti­työs­sä käy­tet­tä­vien työ­vä­li­nei­den huol­ta­mi­seen ja tar­kas­ta­mi­seen,
  3. käy­tet­tä­vien osas­to­jen ali­pai­neis­tuk­seen ja sen seu­ran­taan sekä
  4. osas­toi­tu­jen alu­ei­den puh­tau­den var­mis­ta­mi­seen, mikä jat­kos­sa täy­tyy teh­dä ot­ta­mal­la osas­toi­dul­ta ja sii­vo­tul­ta as­bes­ti­pur­ku­a­lu­eel­ta ilma­näy­te, jos­ta mää­ri­te­tään as­bes­ti­kui­tu­jen pi­toi­suus il­mas­sa.

Tääl­tä löy­dät lisä­tie­toa as­bes­tis­ta ja as­bes­ti­lain­sää­dän­nös­tä >>

Uut­ta as­bes­ti­töi­den lain­sää­dän­nös­sä16.12.2015