ESPANJA Más español, espanjan jatkokurssi 1

24.4.-20.5.2019, Iisalmi

Aika

24.4. – 20.5.2019 ajal­la seu­raa­vas­ti:

ke 24.4. ja pe 26.4.
ma 29.4. ja pe 3.5. (ke 1.5. on pyhä­päi­vä)
ma 6.5. ja ke 8.5.
ma 13.5. ja ke 15.5.
ma 20.5.
aina klo 18.20-20.00, Ii­sal­mi

Kohderyhmä

Hen­ki­löt jot­ka ovat osal­lis­tu­neet  kan­sa­lais­o­pis­ton Es­pan­jan kie­len 2 kurs­seil­le tai hen­ki­löt, jot­ka ovat lu­ke­neet/opis­kel­leet kir­jan Fantás­ti­co 1. Kurs­sil­le voi osal­lis­tua myös hen­ki­löt jot­ka osaa­vat jon­kun ver­ran es­pan­jaa  ja ha­lu­a­vat ker­ra­ta sekä laa­jen­taa es­pan­jan kie­len osaa­mis­taan.

Sisältö

Ker­ra­taan ja pa­lau­te­taan mie­liin jo ai­em­min opit­tua. Vah­vis­te­taan ja laa­jen­ne­taan es­pan­jan kie­len ra­ken­tei­ta ja sa­nas­toa. Ai­hei­na mm. os­ta­mi­nen, kel­lon­ajat, päi­vä­mää­rät, pyhä­päi­vät ja fes­ti­vaa­lit Es­pan­jas­sa, myös omien tie­to­jen an­ta­mi­nen ja vas­taa­vas­ti  tie­to­jen pyy­tä­mi­nen toi­sel­ta. Kurs­sil­la on käy­tös­sä opet­ta­jan tuot­ta­ma ma­te­ri­aa­li.

Kouluttaja

Es­pan­jan opet­ta­ja Vir­gi­nia Nanc­la­res

Vir­gi­nia Nanc­la­res

Hinta

60  €

Ilmoittautumiset

12.4.2019 men­nes­sä VIE­LÄ EH­DIT MU­KAAN, IL­MOIT­TAU­DU HETI!     

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019