ESPANJA Más español, espanjan jatkokurssi 2

24.4.-20.5.2019, Iisalmi

Más es­pañol, es­pan­jan jat­ko­kurs­si 2

Aika

24.4. – 20.5.2019 ajal­la seu­raa­vas­ti:

ke 24.4. ja pe 26.4.
ma 29.4. ja pe 3.5.  (ke 1.5. on pyhä­päi­vä)
ma 6.5. ja ke 8.5.
ma 13.5. ja ke 15.5.
ma 20.5.

aina klo 16.30-18.10, Ii­sal­mi

Kohderyhmä

Hen­ki­löt jot­ka ovat osal­lis­tu­neet  kan­sa­lais­o­pis­ton Es­pan­jan kie­len 3 tai 4 kurs­seil­le tai hen­ki­löt jot­ka ovat lu­ke­neet/opis­kel­leet kir­jan Fantás­ti­co 2. Kurs­sil­le voi osal­lis­tua myös hen­ki­löt, jot­ka osaa­vat jon­kun ver­ran es­pan­jaa ja ha­lu­a­vat ker­ra­ta sekä laa­jen­taa es­pan­jan kie­len osaa­mis­taan.

Sisältö

Ker­ra­taan ja pa­lau­te­taan mie­liin ai­em­min opit­tua. Vah­vis­te­taan ja laa­jen­ne­taan es­pan­jan kie­len ra­ken­tei­ta ja sa­nas­toa. Tee­mat: Sää, ur­hei­lu, va­paa-aika, asu­mi­nen, ruu­miin­osat ja ter­veys. Ra­ken­ne­tee­mat: Sub­jek­ti- ja da­tii­vi­pro­no­mi­nit, ”gus­tar” ja muut da­tii­vi­ver­bit, ref­lek­sii­vi­ver­bit, pree­sens: epä­sään­nöl­li­siä ver­be­jä, ta­paa il­mai­se­vat ad­ver­bit. Kurs­sil­la on käy­tös­sä opet­ta­jan tuot­ta­ma ma­te­ri­aa­li.

Kouluttaja

Es­pan­jan opet­ta­ja Vir­gi­nia Nanc­la­res

Vir­gi­nia Nanc­la­res

Hinta

60  €

Ilmoittautumiset

12.4.2019 men­nes­sä VIE­LÄ EH­DIT MU­KAAN, IL­MOIT­TAU­DU HETI!     

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019