ESPANJA Más español, espanjan jatkokurssi 3

23.4.-21.5.2019, Iisalmi

ES­PAN­JA Más es­pañol, es­pan­jan jat­ko­kurs­si 3

Aika

23.4. – 21.5.2019 ajal­la seu­raa­vas­ti:

23.4.  ja 25.4.
30.4.  ja 2.5.
7.5.  ja 9.5.
14.5. ja 16.5. sekä 21.5.

tiis­tait ja tors­tait,  aina klo 18.20-20.00, Ii­sal­mi

Kohderyhmä

Hen­ki­löt jot­ka ovat osal­lis­tu­neet  kan­sa­lais­o­pis­ton Es­pan­jan kie­len 5 kurs­sil­le tai hen­ki­löt jot­ka ovat lu­ke­neet/opis­kel­leet kir­jan Fantás­ti­co 3.
Kurs­sil­le voi osal­lis­tua myös hen­ki­löt, jot­ka osaa­vat jo es­pan­jaa mel­ko hy­vin, ja ha­lu­a­vat ker­ra­ta sekä laa­jen­taa osaa­mis­taan edel­leen.

Sisältö

Ker­ra­taan ja pa­lau­te­taan mie­liin ai­em­min opit­tua. Vah­vis­te­taan ja laa­jen­ne­taan es­pan­jan kie­len ra­ken­tei­ta ja sa­nas­toa.
Kurs­sil­la on opet­ta­jan tuot­ta­ma ma­te­ri­aa­li.

Kouluttaja

Es­pan­jan opet­ta­ja Vir­gi­nia Nanc­la­res

Hinta

60  €

Ilmoittautumiset

12.4.2019 men­nes­sä    VIE­LÄ EH­DIT MU­KAAN, IL­MOIT­TAU­DU HETI!                                   

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019