Laulukurssi: Lauluja Espanjasta ja Etelä-Amerikasta

17.5. ja 31.5.2019, Iisalmi

Lau­lu­kurs­si: Lau­lu­ja Es­pan­jas­ta ja Ete­lä-Ame­ri­kas­ta

Aika

17.5. ja 31.5.2019 per­jan­tait  klo 16.30-19.45, Ii­sal­mi

Kohderyhmä

Kiin­nos­taa­ko es­pan­jan kie­li­nen mu­siik­ki? Es­pan­ja­lai­set ja Ete­lä-ame­rik­ka­lai­set kap­pa­leet ovat täyn­nä kult­tuu­ria, his­to­ri­aa, ta­ri­noi­ta ja läm­pöä. Tule mu­kaan kurs­sil­le,  jos pi­dät lau­la­mi­ses­ta tai olet roh­kea ko­kei­le­maan. Si­nun ei tar­vit­se osa­ta es­pan­jan kiel­tä, sil­lä kurs­sil­la pu­hu­taan suo­mea, eng­lan­tia tai es­pan­jaa tar­peen mu­kaan!

Sisältö

Kurs­sil­la lau­le­taan ja kuun­nel­laan eri tyy­li­siä es­pan­jan kie­li­siä kap­pa­lei­ta Es­pan­jas­ta ja Ete­lä-Ame­ri­kas­ta. Sa­nat ja me­lo­di­at har­joi­tel­laan eri ta­val­la, nuot­te­ja ei käy­te­tä.  Ään­tä­mi­nen, ää­nen käyt­tö ja sa­no­jen ta­ri­nat ovat tär­kei­tä. Eri­tyi­ses­ti tu­tus­tu­taan toi­seen kult­tuu­riin ja jä­te­tään pois omat mu­sii­kil­li­set en­nak­ko­luu­lot! Kurs­sil­la on käy­tös­sä opet­ta­jan tuot­ta­ma ma­te­ri­aa­li.

Kouluttaja

Es­pan­ja­lai­nen opet­ta­ja Vir­gi­nia Nanc­la­res

Vir­gi­nia Nanc­la­res

Hinta

35  €

Ilmoittautumiset

7.5.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kesä201918.3.2019