DNA-tulosten käyttö sukututkimuksessa, jatkokurssi

20.11. ja 27.11.2018, verkossa

DNA-tu­los­ten käyt­tö suku­tut­ki­muk­ses­sa, jat­ko­kurs­si

Suo­men Su­ku­tut­ki­muss­seu­ran verk­ko­kurs­si

DNA-tes­tien tu­lok­se­si ovat saa­pu­neet. Mi­ten näi­tä tu­lok­sia tul­ki­taan ja mitä tie­toa niis­tä voi saa­da suku­tut­ki­muk­seen? Tar­vi­taan­ko lisä­tes­te­jä ja mil­lai­sia tes­te­jä? Mi­ten yllä­pi­dän si­vus­ton tie­to­ja? Näi­hin ja mo­niin mui­hin ky­sy­myk­siin saat vas­tauk­sen DNA-tu­los­ten käyt­tö suku­tut­ki­muk­ses­sa -kurs­sil­ta ja jat­kat tut­ki­mus­ta­si ge­neet­ti­sen suku­tut­ki­muk­sen kieh­to­vas­sa maa­il­mas­sa.

Aika tiis­tai­sin 20.11. ja 27.11.2018 klo 17.30-19.00

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Kou­lut­ta­jat
Rit­va Sam­pio
, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy
Riik­ka Pii­ro­nen, suku­tut­ki­mus­kou­lut­ta­ja

Sisäl­löt

Hin­ta 65 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 13.11.2018 men­nes­sä

Suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa201831.10.2016