Draamakasvatuksen perusteet 5 op

18.10.- marraskuu 2019 Kuopio

Draa­ma­kas­va­tuk­sen pe­rus­teet -osio si­säl­tää kak­si opin­to­jak­soa: ODKP1110 Draa­ma­kas­va­tuk­sen pe­rus­teet ja gen­re­a­jat­te­lu 2 op ja ODKP1120 Draa­ma­kas­va­tuk­sen kar­tal­le 3 op. En­sim­mäi­seen opin­to­jak­soon si­säl­tyy kah­den vii­kon­lo­pun ver­ran lähi­o­pe­tus­ta ja toi­nen opin­to­jak­so suo­ri­te­taan teh­tä­vä­nä.

Aika­tau­lu:

Per­jan­tai­sin klo 16.30-21 ja lau­an­tai­sin klo 9-17.

Si­säl­tö:

Ta­voit­teet:

Ko­ko­nai­suu­den suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja:

Suo­ri­tus­ta­vat:

Osal­lis­tu­mi­nen lähi­o­pe­tuk­seen ja teh­tä­vän te­ke­mi­nen.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to: Draa­ma­kas­va­tuk­sen pe­rus­o­pin­not 25 op2019-20204.5.2017