Snellman-kesäyliopisto: Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op 2019-2020