Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op

Opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan kult­tuu­ri­his­to­ri­aan tie­teen­a­la­na, kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­sen ajat­te­lun ja tut­ki­muk­sen pe­rus­kä­sit­tei­siin sekä opas­te­taan his­to­ri­an­tut­ki­muk­sen lu­ke­mi­sen ja tul­kin­nan läh­tö­koh­tiin. jak­so pe­reh­dyt­tää län­si­mai­sen kult­tuu­rin vai­hei­siin kir­jal­li­suu­den ja har­joi­tus­teh­tä­vien avul­la.

Opin­to­jak­son ma­te­ri­aa­lit löy­ty­vät Mood­le -op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä, jo­hon jo­kai­nen osal­lis­tu­ja saa oman hen­ki­lö­koh­tai­sen tun­nuk­sen. Ma­te­ri­aa­lei­hin pe­reh­dy­tään asi­an­tun­ti­ja­tuu­to­rin joh­dol­la opin­to­pii­ris­sä.

Opin­to­pii­rin aika­tau­lu:

Joh­da­tus kult­tuu­ri­his­to­ri­aan ja an­tiik­ki:
pe 5.10. klo 17-19
la 6.10. klo 9-12

Kes­ki­aika ja uusi aika:
pe 26.10. klo 17-19
la 27.10. klo 9-12

Uu­sin aika ja ai­kam­me kult­tuu­ri­his­to­ria:
pe 9.11. klo 17-19
la 10.11. klo 9-12

Lähi­o­pe­tus jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa.

Suo­ri­tus:

opin­to­ryh­mä­työs­ken­te­ly, har­joi­tus­teh­tä­vät ja koti­tent­ti.

Kult­tuu­ri­his­to­ri­an pe­rus­o­pin­not 25 op10.6.2018