Snellman-kesäyliopisto: Musiikkiterapian perusopinnot, 30 op 16.2.2019-31.12.2019