Sanomalehtikahvila, Peruttu syksyltä 2020

9.9.-9.12.2020, Kuopio

Ter­ve­tu­loa Sa­no­ma­leh­ti­kah­vi­laan! Sa­no­ma­leh­ti­kah­vi­las­sa kes­kus­tel­laan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta ren­nos­sa hen­ges­sä, kah­vi­ku­pin ja pul­lan ää­res­sä. Kah­vi­laan voi tul­la myös kuun­te­le­maan kes­kus­te­lua. Kah­vi­laa isän­nöi­vät Ikään­ty­vien yli­o­pis­ton suun­nit­te­lu­työ­ryh­män jä­se­net Sep­po Ko­no­nen, Han­nu Har­jun­hei­mo ja Ris­to Hak­ka­rai­nen.

Ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si Sa­no­ma­leh­ti­kah­vi­la on pe­rut­tu syk­syl­tä 2020!

Aika:
joka kuu­kau­den toi­nen kes­ki­viik­ko 9.9., 7.10., 11.11. ja 9.12. klo 13.15-14.45 

Paik­ka:

Il­moi­te­taan myö­hem­min.

Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Sa­no­ma­leh­ti­kah­vi­laan ei tar­vit­se il­moit­tau­tua.

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018