Kertomuksia elämästä - lyhyet tekstit

22.9.-17.11.2020 Kuopio

Ker­to­muk­sia elä­mäs­tä -opin­to­ryh­mäs­sä koo­taan yh­des­sä ryh­mä­läis­ten ko­ke­muk­sia kir­jal­li­seen muo­toon. Ryh­mäs­sä kir­joi­te­taan mm. no­vel­le­ja, ru­no­ja ja ly­hyt­tä proo­saa. Ryh­mää oh­jaa sana­tai­de­oh­jaa­ja, mu­sii­kin ja te­at­te­ri-il­mai­sun­o­pet­ta­ja Sari Sil­ta­vuo­ri. Ker­to­muk­set voi­daan jul­kais­ta di­gi­taa­li­se­na jul­kai­su­na. Ryh­mäl­lä on oma Tiis­tai­teks­tit -blo­gi.

Aika:

Tiis­tai­sin 22.9.-17.11.  klo 9-11.30 Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton ti­lois­sa (Haa­pa­nie­men­katu 40)

Hin­ta:

65 €

Il­moit­tau­tu­mi­set:  Il­moit­tau­tu­mi­set 8.9.2020 men­nes­sä

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018