Kertomuksia elämästä - pitkät tekstit

22.9.-17.11.2020 Kuopio

Ker­to­muk­sia elä­mäs­tä opin­to­ryh­mäs­sä koo­taan yh­des­sä ryh­mä­läis­ten ko­ke­muk­sia kir­jal­li­seen muo­toon. Ryh­mäs­sä työs­te­tään kir­joit­ta­jien pit­kiä teks­te­jä. Ryh­mää oh­jaa sana­tai­de­oh­jaa­ja, mu­sii­kin ja te­at­te­ri-il­mai­sun­o­pet­ta­ja Sari Sil­ta­vuo­ri. Ker­to­muk­set voi­daan jul­kais­ta ryh­män blo­gi­alus­tal­la.

Aika

Tiis­tai­sin 22.9.-17.11.2020  klo 12-14.30. Ryh­mä ko­koon­tuu nel­jä ker­taa. Tar­kem­pi aika­tau­lu­tus so­vi­taan en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton ti­lois­sa (Haa­pa­nie­men­katu 40)

Hinta

65 €

Ilmoittautumiset

Il­moit­tau­tu­mi­set 8.9.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Ker­to­muk­sia elä­mäs­tä – kir­joit­ta­ja­pii­ri

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018