Kertomuksia elämästä - pitkät tekstit

26.2.-21.5.2019, Kuopio

Ker­to­muk­sia elä­mäs­tä opin­to­ryh­mäs­sä koo­taan yh­des­sä ryh­mä­läis­ten ko­ke­muk­sia kir­jal­li­seen muo­toon. Ryh­mäs­sä työs­te­tään kir­joit­ta­jien pit­kiä teks­te­jä. Ryh­mää oh­jaa sana­tai­de­oh­jaa­ja, mu­sii­kin ja te­at­te­ri-il­mai­sun­o­pet­ta­ja Sari Sil­ta­vuo­ri. Ker­to­muk­set voi­daan jul­kais­ta ryh­män blo­gi­alus­tal­la.

Aika:

Tiis­tai­sin 26.2., 19.3., 9.4., 30.4. ja 21.5. klo 12-14.30 Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton ti­lois­sa (Haa­pa­nie­men­katu 40)

Hin­ta:

75 €

(elä­ke­läis­a­len­nus 10 €)

Il­moit­tau­tu­mi­set:  Il­moit­tau­tu­mi­set 12.2.2019 men­nes­sä

Ak­tii­vi­set ai­kui­set201915.11.2018