Sukututkimusta eri vuosisadoilla

20.1. -10.2.2021, verkko

Suku­tut­ki­mus­ta eri vuo­si­sa­doil­la

Oletko jo harrastanut sukututkimusta ja haluaisit syventää osaamistasi?

Mi­ten ja mis­tä voit ke­rä­tä suku­tut­ki­mus­tie­to­ja 1900-lu­vul­ta ja mitä si­nun pi­tää ot­taa huo­mi­oon jos aiot jul­kais­ta elä­vien ih­mis­ten tie­to­ja?  Mitä suku­tut­ki­mus­läh­tei­tä löy­tyy 1800-lu­vul­ta di­gi­toi­tu­na ver­kos­sa, mitä voit tut­kia eri ar­kis­tois­sa ja osaat­ko jo hyö­dyn­tää face­book-ryh­mien apua? Mil­lai­sia ovat 1700-lu­vun teks­tit, mis­tä löy­dät sa­nas­to­ja ja muu­ta ver­kos­sa ole­vaa apu­ai­neis­toa nii­den tul­kit­se­mi­seen?  Onko su­vus­ta­si tie­to­ja ole­mas­sa jo 1600-lu­vul­ta ja mi­ten voit hyö­dyn­tää nii­tä läh­tei­tä oman su­vun tut­ki­muk­ses­sa?

Sisältö

Ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Aika

ke 20.1. -10.2.2021 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

70 €

Ilmoittautuminen

12.1.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018