Sukututkimuksen tekstitulkintoja ja lyhenteitä

16.9.-7.10.2020, verkko

Suku­tut­ki­muk­sen teks­ti­tul­kin­to­ja ja ly­hen­tei­tä

Oletko harrastanut jo sukututkimusta vai oletko vielä vasta-alkaja?

Suku­tut­ki­muk­sen yh­te­nä haas­tee­na on ar­kis­to­läh­tei­den teks­tin tul­kin­ta ja ly­hen­tei­den ym­mär­tä­mi­nen. Pa­pit ja kir­ju­rit ovat käyt­tä­neet oman ai­kan­sa ta­paa kir­joit­taa, ja mer­kin­tö­jä ei ole teh­ty 2000-lu­vun suku­tut­ki­jaa var­ten.

Sisältö
Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Aika

kes­ki­viik­koi­sin 16.9.-7.10.2020 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

70 €

Ilmoittautumiset

Jos il­moit­tau­dut tä­hän kou­lu­tuk­seen 15.8.2020 men­nes­sä niin saat li­säk­si il­mai­sen bo­nus­we­bi­naa­rin: Suku­tut­ki­ja siir­to­lais­ten jäl­jil­lä.

8.9.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018