ENGLANTI: Työelämän englantia - Business English Speaking and Listening Skills

21.2.2019-28.3.2019, verkko

Työ­e­lä­män eng­lan­tia – Bu­si­ness Eng­lish

Kielitaito tuo lisäarvoa osaamiseesi. Yritykselle kielitaitoinen henkilöstö on kilpailuetu!

Sisältö
Toteutustapa
Kohderyhmä

Kurs­si on suun­nat­tu hen­ki­löil­le, jot­ka ha­lu­a­vat pa­ran­taa työs­sä tar­vit­ta­van eng­lan­nin kie­len tai­to­jaan. Kie­li­tai­to­taso B1-B2. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

FM, MA (TE­SOL)  Maa­rit Pön­kä­nen

Aika

21.2.2019-28.3.2019, ver­kos­sa

Hinta 

98 €

Ilmoittautumiset

11.2.2019 men­nes­sä

Ak­tii­vi­set ai­kui­set201915.11.2018