Learn@work-koulutus: Innostu ja innosta! Työniloa ja motivaatiota työyhteisöihin.

Ulkoilmakoulutus Pölhön saaren laavulla!

Op­pi­mis­a­gen­tit ko­koon­tu­vat kesä­kuus­sa Pöl­hön­saa­ren laa­vul­la Kal­la­ve­den kau­niis­sa mai­se­mis­sa nuo­ti­on ää­reen op­pi­mi­aan ja ver­kos­toi­tu­maan!

Nuo­ti­on ää­rel­lä pää­set poh­ti­maan kes­kei­siä kul­ma­ki­viä seu­raa­viin tee­moi­hin liit­ty­en:

Aika: ke 5.6.2019 klo 13.30-17

Paik­ka: Pöl­hön saa­ren laa­vu, joka si­jait­see ai­van Kuo­pi­on kes­kus­tan tun­tu­mas­sa, Saa­ris­to­ka­dun var­rel­la.

Koh­de­ryh­mä:

Le­arn@work-hank­keen op­pi­mis­a­gen­tit

Kou­lut­ta­ja:

Lee­na Ståhl­berg, Opo­Co­ac­hing Oy.

Kou­lu­tus on pi­det­ty ja il­moit­tau­tu­mi­nen päät­ty­nyt.

Ha­lu­ai­sit­ko ti­la­ta täs­tä ai­hees­ta työ­yh­tei­söl­le­si rää­tä­löi­dyn kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den?
Kysy li­sää: Outi Sa­vo­lai­nen, outi.sa­vo­lai­nen@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi, 044 746 2846

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Le­arn@work kou­lu­tuk­set 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019