Learn@work-koulutus: Digioppija

Digitaaliset työvälineet työssäoppimisen tukena

To­teu­tus:

Digi­op­pi­ja kou­lu­tus op­pi­mis­a­gen­teil­le si­säl­tää:

Si­säl­tö ja ajan­koh­ta:

Koh­de­ryh­mä:
Le­arn@work -hank­keen pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den op­pi­mis­a­gen­tit

Kou­lut­ta­ja:
Anne Ron­gas, Pe­da­point Oy, https://www.lin­ke­din.com/in/an­ne­ron­gas/

Aika ja ilmoittautuminen:

Il­moit­tau­tu­mi­nen ke 11.9.2019 men­nes­sä.

RYH­MÄ 1: Ke 30.10. klo 8.30-12.00 (+ verk­ko­kou­lu­tuk­set)
Il­moit­tau­tu­mi­nen >> täs­tä
RYH­MÄ 2: Ke 30.10. klo 13-16.30 (+ verk­kou­lu­tuk­set)
Il­moit­tau­tu­mi­nen >> täs­tä

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Le­arn@work 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019