Moodle artikkelipohja

alaotsikko

kuva

H1-otsikko

Kol­me lau­set­ta tä­hän

Sisältö
(Tavoitteet
x)
Suoritusmerkintä

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) kir­joi­ta 2 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja, jos­sa ku­vaat mit­kä oli­vat kou­lu­tuk­sen kes­kei­set si­säl­tö­an­nit it­sel­le­si ja mi­ten voit opit­tua so­vel­taa omas­sa työs­sä­si. Voit sa­mal­la an­taa myös pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta. Op­pi­mis­päi­vä­kir­jat pa­lau­te­taan Open Bad­ge -jär­jes­tel­mään xx.xx.xxxx men­nes­sä.

Kouluttaja

xx

KUVA

Kohderyhmä

xx

Aika

su xx

Hinta

Ilmoittautumiset

men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DUn verk­ko­kou­lu­tuk­set9.2.2020