Maaginen metsä I - haltijaseikkailu Puijolla

8.-12.6.2020, Kuopio

Heittäydy mukaan maagisen metsän retkikuntaan!

Pui­jon luon­to ja his­to­ria he­rää­vät hen­kiin, kun lei­ri­läi­set vi­hi­tään iki­ai­kais­ten loit­su­jen voi­min nä­ki­jöik­si ja tie­tä­jik­si met­sän sii­mek­ses­sä. Täs­tä al­kaa seik­kai­lu, joka nos­taa pui­den ja mät­täi­den kät­köis­tä esiin niin met­sien hal­ti­jat kuin kum­mi­tuk­set­kin.  On­nis­tut­ko bon­gaa­maan  Pui­jon van­him­man met­sän­hen­gen? Vai saat­ko ken­ties na­pat­tua mat­kaa­si pät­kän sa­vo­lais­ten hal­ti­joi­den kes­kus­te­lua? Entä mil­lai­sia tai­ko­ja tar­vi­taan, jos jou­tuu pe­lät­tyyn met­sän­peit­toon? En­tis­ai­ko­jen vii­sauk­sis­ta voi olla yl­lät­tä­vää apua täl­lä eris­kum­mal­li­sel­la mat­kal­la.

Hal­ti­ja­seik­kai­lul­la tu­tus­tu­taan suo­ma­lai­sen kan­san­pe­rin­teen yti­meen met­säs­sä liik­ku­en ja luon­toon eläy­ty­en, ta­ri­noi­ta ker­to­en ja kir­joit­ta­en, ru­noil­len ja ra­ken­nel­len. Lei­rin pää­tös­päi­vä­nä lei­ri­läi­set pää­se­vät esit­te­le­mään lei­rin ai­ka­na syn­ty­nei­tä tuo­tok­sia.

Maa­gi­ses­sa met­säs­sä hyö­dyn­ne­tään sana­tai­det­ta, ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­ta, kä­den­tai­to­ja ja draa­maa.

Toi­min­ta on suun­nat­tu ala­kou­lu­i­käi­sil­le eli 7-12-vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Ta­voit­tee­na on tar­jo­ta tur­val­li­nen vaih­to­ehto kesä­loma­päi­vien viet­toon mu­ka­vas­sa seu­ras­sa. Päi­vä­lei­ri jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa. Tar­kem­mat tie­dot ko­koon­tu­mis­pai­kas­ta lä­he­te­tään il­moit­tau­tu­neil­le.

Aika

Ma-pe 8.6.-12.6.2020 klo 9.00-15.00

Hinta

150 €

Hin­ta si­säl­tää oh­ja­tun toi­min­nan, lou­naan ja väli­pa­lan.

Ilmoittautumiset

Il­moit­tau­tu­mi­set 25.5.2020 men­nes­sä.

Tänä ke­sä­nä Las­ten yli­o­pis­to on hy­pän­nyt Digi­maa­il­maan. Tu­tus­tu Digi­maa­il­man sa­lai­suuk­siin ja vir­tu­aa­li­ker­hoi­hin tääl­tä >>

Las­ten yli­o­pis­toMaa­gi­nen met­sä -lei­rit 20205.5.2020