Sääoppi ja ilmatieteen perusteet

22.-23.11.2019, Iisalmi

Sää­oppi ja ilma­tie­teen pe­rus­teet

Eta­na, eta­na näy­tä sar­ves…Onko huo­men­na pou­ta ?  Va­rik­set len­tää ylös­a­lai­sin…tai jos ei pau­ku Paa­va­li­na…
Nyt ei mie­ti­tä us­ko­muk­sia tai sa­nan­las­ku­ja..Sää­oppi ja ilma­tie­teen pe­rus­teet -kurs­sil­la
saat tie­toa eri­lai­sis­ta sää­ilmi­öis­tä ja nii­den syn­nys­tä sekä opit tul­kit­se­maan eri­lai­sia sää­mal­le­ja ja ana­ly­soi­maan kart­to­ja. Tä­män jäl­keen ei tar­vit­se enää ky­syä eta­nal­ta,  vaan laa­di­taan oma sää­en­nus­te!

Sisältö
Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii si­nul­le jos olet kiin­nos­tu­nut sää­ilmi­öis­tä, sään en­nus­ta­mi­ses­ta tai ilma­tie­tees­tä. Kou­lu­tus ei vaa­di ai­em­paa tie­tä­mys­tä tai osaa­mis­ta, vaan so­pii ihan ke­nel­le vain!

Kouluttaja

Me­te­o­ro­lo­gi Jere Dauc­hy

Aika

22.-23.11.2019 pe klo 17-20 ja la klo 9-14, Ii­sal­mi

Hinta

93 €, hin­taan si­säl­tyy kah­vit

Ilmoittautumiset

8.11.2019 men­nes­sä

Jere Dauc­hy

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015