Teams taitoja opettajille

18.3.2020, Iisalmi

Opi Mic­ro­soft Te­am­sin pe­rus­toi­min­nal­li­suu­det ja hyö­dyn­nä nii­tä työs­sä­si! Te­ams tuo kai­ken yh­teen ja­et­tuun työ­ti­laan. Näin voit työs­ken­nel­lä mis­sä ta­han­sa, kes­kus­tel­la hel­pos­ti tii­mi­si kans­sa, yh­teis­muo­ka­ta tie­dos­to­ja ja käyt­tää ha­lu­a­mi­a­si so­vel­luk­sia.

Sisältö

Te­am­sin pe­rus­a­se­tuk­set ja tii­min hal­lin­ta

Luo­kan muis­ti­kir­ja Te­am­sis­sa

Te­ams-vi­de­o­pu­he­lut eri muo­dois­saan

Te­ams ope­tuk­ses­sa

Stre­am vi­de­o­pal­ve­lu

Tavoite

Ta­voit­tee­na on ot­taa hal­tuun Te­am­sin pe­rus­toi­min­nal­li­suu­det ja so­vel­taa opit­tua työs­sä ja ar­jes­sa.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii opet­ta­jil­le kai­kil­la kou­lu­as­teil­la, jot­ka ovat O365 jo jon­kin ver­ran käyt­tä­neet ja jot­ka ha­lu­a­vat hyö­dyn­tää Te­am­sia omas­sa työs­sään ja työ­yh­tei­sön kans­sa. Ta­voit­tee­na on op­pia ot­ta­maan hal­tuun vä­hin­tään Te­am­sin pe­rus­toi­min­nal­li­suu­det. Max. 20 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

KM, di­gi­o­pe Pasi Mus­to­nen

Aika

ke 18.3.2020 klo 12-16, Ii­sal­mi

Hinta

70 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit.

Ilmoittautumiset

5.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015