Sääoppi ja ilmatieteen perusteet

8.-18.5.2020, verkko

Sää­oppi ja ilma­tie­teen pe­rus­teet

Eta­na, eta­na näy­tä sar­ves, onko huo­men­na pou­ta?  Jos ei pau­ku Paa­va­li­na… Nyt ei mie­ti­tä us­ko­muk­sia tai sa­nan­las­ku­ja. Sää­oppi ja ilma­tie­teen pe­rus­teet -kurs­sil­la tu­tus­tut me­te­o­ro­lo­gin joh­dol­la eri­lai­siin sää­ilmi­öi­hin ja nii­den syn­tyyn sekä opit tul­kit­se­maan eri­lai­sia sää­mal­le­ja ja ana­ly­soi­maan kart­to­ja. Tä­män jäl­keen ei tar­vit­se enää ky­syä eta­nal­ta, vaan laa­di­taan oma sää­en­nus­te!

Sisältö
Kohderyhmä

Kurs­si so­pii kai­kil­le sää­ilmi­öis­tä, sään en­nus­ta­mi­ses­ta ja ilma­tie­tees­tä kiin­nos­tu­neil­le. Ei vaa­di ai­em­paa tie­tä­mys­tä tai osaa­mis­ta.

Kouluttaja

Me­te­o­ro­lo­gi Jere Dauc­hy

Aika

pe 8.5., ma 11.5.,  ke 13.5.  ja ma 18.5.2020 klo 17.00-18.30, verk­ko

Ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si  siir­sim­me kou­lu­tuk­sen verk­koon.

Hinta

72 €

Ilmoittautumiset

30.04.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015