Sanomalehtikahvila

11.9.-11.12.2019, Kuopio

Ter­ve­tu­loa Sa­no­ma­leh­ti­kah­vi­laan! Sa­no­ma­leh­ti­kah­vi­las­sa kes­kus­tel­laan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta ren­nos­sa hen­ges­sä, kah­vi­ku­pin ja pul­lan ää­res­sä. Kah­vi­laan voi tul­la myös kuun­te­le­maan kes­kus­te­lua. Kah­vi­laa isän­nöi­vät Ikään­ty­vien yli­o­pis­ton suun­nit­te­lu­työ­ryh­män jä­se­net Sep­po Ko­no­nen ja Ris­to Hak­ka­rai­nen.

Aika:
joka kuu­kau­den toi­nen kes­ki­viik­ko al­ka­en 11.9. klo 13-14.30 (9.10., 13.11., 11.12.). En­sim­mäi­nen Sa­no­ma­leh­ti­kah­vi­la pi­de­tään Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton ti­lois­sa Haa­pa­nie­men­katu 40 B.

Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Sa­no­ma­leh­ti­kah­vi­laan ei tar­vit­se il­moit­tau­tua.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015