Kertomuksia elämästä - lyhyet tekstit

24.9.-3.12.2019 Kuopio

Ker­to­muk­sia elä­mäs­tä -opin­to­ryh­mäs­sä koo­taan yh­des­sä ryh­mä­läis­ten ko­ke­muk­sia kir­jal­li­seen muo­toon. Ryh­mäs­sä kir­joi­te­taan mm. no­vel­le­ja, ru­no­ja ja ly­hyt­tä proo­saa. Ryh­mää oh­jaa sana­tai­de­oh­jaa­ja, mu­sii­kin ja te­at­te­ri-il­mai­sun­o­pet­ta­ja Sari Sil­ta­vuo­ri. Ker­to­muk­set voi­daan jul­kais­ta di­gi­taa­li­se­na jul­kai­su­na.

Aika:

Tiis­tai­sin 24.9., 1.10., 8.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11. ja 3.12. klo 9-11.30 Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton ti­lois­sa (Haa­pa­nie­men­katu 40)

Hin­ta:

75 €

(elä­ke­läis­a­len­nus 10 €)

Il­moit­tau­tu­mi­set:  Il­moit­tau­tu­mi­set 10.9.2019 men­nes­sä

Ker­to­muk­sia elä­mäs­tä – kir­joit­ta­ja­pii­ri

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015