Sukututkimustiedot kirjaksi

21.9.-23.11.2020, verkko

Sukukirja jo ensi jouluksi? Onko sinulla jo olemassa omasta suvustasi kerättyä sukututkimustietoja ja haluaisit tehdä niistä kirjan?

Suo­men Suku­tut­ki­mus­seu­ran verk­ko­kurs­si

Sisältö
Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Kohderyhmä

Kurs­si so­pii kai­kil­le suku­kir­jan jul­kai­sua suun­nit­te­le­vil­le ja työs­tä­vil­le.

Aika

maa­nan­tai­sin 21.9, 26.10. ja 23.11.2020 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

13.9.2020 men­nes­sä

Kou­lu­tus to­teu­tuu, edel­leen voi jäl­ki-il­moit­tau­tua!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015