ENGLANTI Englannin kieliopin ja kuuntelun perusteet - Basic English Grammar and Listening Skills

19.2.-30.4.2019, verkko, Menossa oleva koulutus

Eng­lan­nin kie­li­opin ja kuun­te­lun pe­rus­teet

Sisältö
Toteutustapa
Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ha­lu­a­vat opis­kel­la eng­lan­nin pe­rus­kie­li­op­pia ja saa­da val­miuk­sia kuun­te­lun pe­rus­teis­ta.
Kie­li­tai­to­taso A2. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

FM, MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Aika

19.2.-30.4.2019, ver­kos­sa

Hinta

98 €

Ilmoittautumiset

8.2.2019 men­nes­sä VIE­LÄ EH­DIT IL­MOIT­TAU­TUA MU­KAAN KURS­SIL­LE!

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015