SAKSA Aus, bei, mit... -saksan kertauskurssi (1 op)

3.-7.6.2019, Kuopio

Aus, bei, mit… -sak­san ker­taus­kurs­si

Aika

3.-7.6.2019 (ma-pe) klo 16.30-19.45, Kuo­pio


Kouluttaja

HuK Riit­ta Ris­sa­nen

Kohderyhmä

Sak­san kie­len ak­ti­voin­tia ja yllä­pi­toa ha­lu­a­vat. Kie­li­tai­to­taso: A2-B1 Kat­so eu­roop­pa­lai­nen vii­te­ke­hys

Sisältö


Mi­ten se me­ni­kään? Mi­hin koh­taan ver­bi tu­lee? Ak­ku­sa­tii­vi vai da­tii­vi? Entä se ad­jek­tii­vin tai­vu­tus? Tule ker­taa­maan tii­viis­ti ja käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti sak­san pe­rus­ra­ken­tei­ta sekä laa­jen­ta­maan  ja ak­ti­voi­maan sana­va­ras­to­a­si. Ta­voit­tee­na on oi­koa kie­li­opin kie­mu­roi­ta ja ri­kas­tut­taa sana­va­ras­toa. Kou­lut­ta­jan laa­ti­ma ma­te­ri­aa­li.

”Kaik­ki toi­mi hy­vin; kie­li tart­tui pää­hän.”

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

22.5.2019 men­nes­sä
VOIT VIE­LÄ IL­MOIT­TAU­TUA MU­KAAN KURS­SIL­LE!

Kesä­etu:
Kun il­moit­tau­dut kurs­sil­le 15.5.2019 men­nes­sä, saat 5 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20196.12.2015