Sukututkimustiedot kirjaksi

17.9.-26.11.2018, verkossa

Suku­tut­ki­mus­tie­dot kir­jak­si

Suo­men Suku­tut­ki­mus­seu­ran verk­ko­kurs­si

Aika maa­nan­tai­sin 17.9., 29.10. ja 26.11.2018 klo 17.30-19.00  (6h)

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Suku­kir­ja jou­luk­si? Onko si­nul­la jo ole­mas­sa omas­ta su­vus­ta­si ke­rät­tyä suku­tut­ki­mus­tie­to­ja ja ha­lu­ai­sit teh­dä niis­tä kir­jan?

Si­säl­löt

Kou­lut­ta­ja
Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Hin­ta 55 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 10.9.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015