Sukuni sukunimet

18.2.-4.3.2021, verkko

Oletko kiinnostunut oman sukunimesi historiasta? Miten pysyviä sukunimet ovat olleet, miten ne periytyivät ennen ja miten nyt?

Mitä tar­koit­taa suku­ni­men suo­ja ja mi­ten se on muut­tu­nut? Mitä ovat su­ku­si pai­kan­ni­met, mis­tä nii­tä voi et­siä? Mi­ten suku- ja pai­kan­ni­mien kir­ja­via kir­joi­tus­a­su­ja tu­li­si tul­ki­ta? Mi­ten ni­met tai­pu­vat?

Sisältö
Kouluttajat

Sirk­ka Paik­ka­la, do­sent­ti (Hel­sin­gin ja Tu­run yli­o­pis­tot), ni­mis­tön­tut­ki­ja, oi­keus­mi­nis­te­ri­ön nimi­lau­ta­kun­nan jä­sen

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Kohderyhmä

Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le oman su­vun ja suku­ni­men his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Aika

to 18.2.-4.3.2021 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

65 €

Ilmoittautumiset

10.2.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015