ENGLANTI: Englannin suullisten ja kuuntelutaitojen aktivointi - Brush Up Your English Speaking and Listening Skills

20.2.-2.5.2019, verkko, Menossa oleva koulutus

Eng­lan­nin suul­lis­ten ja kuun­te­lu­tai­to­jen ak­ti­voin­ti

Sisältö
Toteutustapa
Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ha­lu­a­vat pa­ran­taa sel­viy­ty­mis­tään su­ju­val­la eng­lan­nin kie­lel­lä arki­e­lä­män eri ti­lan­teis­sa. Kie­li­tai­to­taso A2-B1. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

FM, MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Aika

20.2.-2.5.2019, ver­kos­sa

Hinta

98 €

Ilmoittautumiset

11.2.2019 men­nes­sä VEI­LÄ EH­DIT IL­MOIT­TAU­TUA MU­KAAN KURS­SIL­LE!

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015